ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ

3
6
3
4

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ

3
5
3
3


Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών


Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ

3
5
5
4

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ

3
5
4
3

Επιστημονικό πεδίο: Σπουδών Υγείας & Ζωής


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Π.
ΩΡΕΣ

3
5
4
3

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Π.
ΩΡΕΣ

3
4
3
4


Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΩΡΕΣ

3
6
3
3

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΩΡΕΣ

3
6
3
3

ΜΟΡΙΑ &
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
2022

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΝΕΑ

ΝΕΑΝΙΚΑ
LINK

ΧΡΗΣΙΜΑ
LINK