ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ

3
6
3
3

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ

3
5
2
3


Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών


Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ

3
7
5
4

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ

3
5
4
3

Επιστημονικό πεδίο: Σπουδών Υγείας & Ζωής


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Π.
ΩΡΕΣ

3
5
4
4

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Π.
ΩΡΕΣ

3
4
3
4


Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α.Ε.Π.Π.
Α.Ο.Θ.
ΩΡΕΣ

3
7
4
3

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Ν. ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α.Ε.Π.Π.
Α.Ο.Θ.
ΩΡΕΣ

3
6
3
3

ΜΟΡΙΑ &
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
2022

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΝΕΑ

ΝΕΑΝΙΚΑ
LINK

ΧΡΗΣΙΜΑ
LINK