Η Φιλοσοφία μας - Τι σας οδηγεί σ'εμάς

  • Ασύγκριτο περιβάλλον εργασίας
  • Λειτουργικά προγράμματα σπουδών
  • Ολιγομελή και κυρίως Ομοιογενή τμήματα
  • Έμπειροι, εξειδικευμένοι και καταξιωμένοι διδάσκοντες
  • Εκδόσεις – βοηθήματα - σημειώσεις
  • Επιτυχίες
  • Συμβουλευτικό κέντρο επαγγελματικού προασανατολισμού
  • Άμεση επικοινωνία με τους γονείς
  • Συνεχή διαγωνίσματα σταθμισμένης δυσκολίας ανα περίοδο
  • Πρόσθετες ώρες διδασκαλίας εξατομικευμένης στις ανάγκες του κάθε μαθητή

ΜΟΡΙΑ &
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
2022

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΝΕΑ

ΝΕΑΝΙΚΑ
LINK

ΧΡΗΣΙΜΑ
LINK